Pomoc
Najczęściej zadawane pytania
Infolinia32 445 34 34
pon - pt10:00 - 18:00
info@banyo.pl
Odpisujemy natychmiast

Venis

Płytki cera­miczne i gre­sowe, dedy­ko­wane na ściany lub podłogi – oto oferta pro­du­centa Venis, który znany jest pol­skim archi­tek­tom oraz Klien­tom, któ­rzy szu­kają bądź też szu­kali dobrej jako­ści pły­tek do swo­ich pomiesz­czeń. Warto dodać, że płytki Venis nie są dedy­ko­wane tylko do łazie­nek – róż­no­rodna i bogata oferta pozwala wybrać pro­dukty zarówno do łazienki, jak i salonu, toa­lety, kuchni czy innych pomiesz­czeń użyt­ko­wych. Dzięki temu, każdy Klient szu­ka­jący pły­tek speł­nia swoje potrzeby!

Stwo­rzy­li­śmy kate­go­rię dedy­ko­waną pro­du­cen­towi Venis, gdyż cenimy jego pro­dukty i wiemy, jak cie­pło o płyt­kach tej marki wypo­wia­dają się użyt­kow­nicy. Płytki ścienne Venis cie­szą się uzna­niem nie tylko w Pol­sce, ale także za gra­nicą – wiele domów i biur zostało wypo­sa­żo­nych w dodatki marki Venis. To, co wyróż­nia pro­du­centa to nie tylko ogromna paleta barw i wzo­rów, ale także duży wybór roz­mia­rów i rodzaju pły­tek, co daje nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści zwią­zane z aran­żem wnętrz. Płytki Venis to jakość w roz­sąd­nej cenie – to także spra­wia, że firma staje się coraz popu­lar­niej­sza na całym świe­cie. Potwier­dzają to kolejne salony Z płyt­kami Venis, które ofe­rują pełną gamę pły­tek tego pro­du­centa.

Jak wspo­mnie­li­śmy, chcąc wyna­gro­dzić trud marki Venis, posta­no­wi­li­śmy pod­jąć współ­pracę z ta firmą i stać się jed­nym z dys­try­bu­to­rów pły­tek sygno­wa­nych logo Venis. Tak oto powstała oferta tej marki w naszym skle­pie. Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie dostępne rodzaje pły­tek.

Nie pozo­staje nam nic innego, jak zapro­sić do dokład­nego zapo­zna­nia się z ofertą marki Venis. Mamy nadzieję, że znajdą Pań­stwo u nas płytki, które speł­nią wszyst­kie ocze­ki­wa­nia i już nie­długo Pań­stwa dom, miesz­ka­nie, biuro lub inne wnę­trze będzie okra­szone płyt­kami marki Venis, które nie tylko odmie­nią wygląd, ale także zadbają o bez­pie­czeń­stwo i funk­cjo­nal­ność. Poni­żej dokładna lista dostęp­nych pro­duk­tów. Jeżeli mają Pań­stwo jakie­kol­wiek pyta­nia zwią­zane z ofertą pro­du­centa lub poszcze­gól­nymi rodza­jami pły­tek – zapra­szamy do kon­taktu. Nasi eks­perci już cze­kają, aby roz­wiać wszel­kie Pań­stwa wąt­pli­wo­ści!

Widok
Venis Nara Beige 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Beige 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Sky 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Sky 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Newport Avenue Natural 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Newport Avenue Natural 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Shine Platino 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Shine Platino 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Nara Basic Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Basic Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Nara Basic Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Basic Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Nara Basic Beige 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Basic Beige 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Nara Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Nara Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Nara Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Scotland 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Scotland 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Bluebell White 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Bluebell White 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Rhin Taupe - płytka podłogowa 59,6 x 59,6 cm

Venis Rhin Taupe - płytka podłogowa 59,6 x 59,6 cm

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Suede White Matt 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Suede White Matt 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Ruggine 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Ruggine 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Ruggine Caldera 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Ruggine Caldera 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Ruggine Laton 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Ruggine Laton 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Ruggine Niquel 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Ruggine Niquel 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Ruggine Titanio  33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Ruggine Titanio 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Wave White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Wave White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Cubica Basic Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Cubica Basic Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Crystal Floor White 60 x 60 - płytka podłogowa

Venis Crystal Floor White 60 x 60 - płytka podłogowa

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Shine Dark 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Shine Dark 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Zurich Grey 33,3 x 100 cm - płytka ścienna OFERTA SPECJALNA

Venis Zurich Grey 33,3 x 100 cm - płytka ścienna OFERTA SPECJALNA

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Laja Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Laja Blanco 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Laja Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Laja Natural 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Napoles 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Napoles 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis ONA Marron 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis ONA Marron 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Madagsacar Natural 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Madagsacar Natural 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Madagsacar Marron 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Venis Madagsacar Marron 33,3 x 100 cm - płytka ceramiczna ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Madagsacar Beige 45 x 90 cm - płytka gresowa

Venis Madagsacar Beige 45 x 90 cm - płytka gresowa

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Helsinky 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Helsinky 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Pearls White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Pearls White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Sea Silver 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Sea Silver 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Katmandu Moka płytka ścienna 33,3 x 100 cm

Venis Katmandu Moka płytka ścienna 33,3 x 100 cm

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Cubica Silver 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Cubica Silver 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Cubica Marfil 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Cubica Marfil 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Crystal Dark 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Crystal Dark 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Venis Crystal Acid - płytka ścienna 33,3 x 100 cm

Venis Crystal Acid - płytka ścienna 33,3 x 100 cm

Produkt na zamówienie
Zobacz produkt
Promocja
Venis Crystal White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

Venis Crystal White 33,3 x 100 cm - płytka ścienna

( 1 opinia )
199,00 zł169,00 zł
Produkt niedostępny
Zobacz produkt
© 2020 Banyo.pl wszelkie prawa zastrzeżone
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel